τιμολογιέρα

Τιμολόγιο - απόδειξη MyData
για επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η τιμολογιέρα προσαρμόστηκε στις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου. Το τιμολόγιο και η απόδειξη επαγγελμάτων όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικές εταιρίες έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά .

H τιμολογιέρα εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις. Χωρίς περιορισμό στην περιγραφή της υπηρεσίας - προϊόντος στο τιμολόγιο ή απόδειξη . Μπορείτε να έχετε μια γενική περιγραφή και να την αλλάζετε όταν καταχωρείτε το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Υποστηρίζει επαναλαμβανόμενα τιμολόγια με απλή αντιγραφή και επικόλληση . Εξειδικευμένες λειτουργίες για τον κατασκευαστικό κλάδο.

H τιμολογιέρα έχει απευθείας σύνδεση με την ΑΑΔΕ και με το ΜyData .Τo τιμολόγιο στο My Data και οι αποδείξεις είναι πλέον μια διαδικασία εύκολη για όλες τις επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο.

τιμολογιέρα arrow

Απευθύνεται σε:

Διαχείριση ακινήτων, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, διακοσμητές, εμπειρογνώμονες, ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι, εταιρείες έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, εταιρίες καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, μεσιτικά γραφεία, επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων, λοιπές εγκαταστάσεις κατοικιών.

Δωρεάν διμή

Online αγορά

Χαρακτηριστικά τιμολογιέρας επιχειρήσεων κατασκευαστικού τομέα

Ειδικά για επιχειρήσεις κατασκευαστικού τομέα
Γενικά χαρακτηριστικά
Kαινοτόμες λειτουργίες
Συνδέσεις
Cloud Τιμολογίερα