Τιμολογιέρα

100,00 /έτος

H τιμολογιέρα έχει απευθείας σύνδεση με την ΑΑΔΕ και με το ΜyData.

Τo τιμολόγιο και οι αποδείξεις  στο My Data  είναι πλέον μια διαδικασία εύκολη για όλες τις επιχειρήσεις

 

  • Απεριόριστα παραστατικά
  • Πολλαπλοί τύποι παραστατικών
  • Γρήγορη έκδοση παραστατικών
  • Αυτόματη άντληση παραστατικών εξόδων για αντιπαραβολή Φ.Π.Α
  • Αυτόματη αναζήτηση Α.Φ.Μ μέσω AADE.gr
  • Γρήγορο και ελαφρύ
  • Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών
  • Σύνδεση με MyData με δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης μεταβίβασης παραστατικών