Λογισμικό

Τεχνική υποστήριξη

Ολοκληρωμένες Λύσεις

από την Βratnet

Η Bratnet Software Solutions είναι μία εταιρία πληροφορικής, ειδικευμένη στις λύσεις λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις.
Ιδρύθηκε από στελέχη που διαθέτουν εμπειρία στον τομέα επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσιών.
Η μακροχρόνια συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση εμπορικών εφαρμογών σε πολλούς εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς έχει δώσει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο λογισμικό για επιχειρήσεις.
Η δραστηριότητα των στελεχών της εταιρίας σε θέματα πληροφορικής ξεκινά από το 1997.
Η εταιρεία δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2004.

Τομείς δραστηριότητας

H Bratnet δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μηχανογραφικών λύσεων και εξιδικευμένου λογισμικού software.
Τιμολόγηση και ηλεκτρονική τιμολόγηση
Ταμειακά συστήματα . Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή
Εντατική λιανική πώληση (Retail)
Συστήματα παραγγελιοληψίας εστίασης (Point of sale POS)