Το 2012 είχαμε παρουσιάσει για πρώτη φορά την τιμολογιέρα

Το 2020 η τιμολογιέρα εναρμονίστηκε με τα νέα
δεδομένα της ΑΑΔΕ, τα ηλεκτρονικά βιβλία MyData

Το 2023-24 η εφαρμογή της τιμολογιέρας είναι διαθέσιμη και σε cloud έκδοση, ενώ παράλληλα υπάρχει
συνεχόμενη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται ένα απλό λογισμικό για να τιμολογούν ή να εκδίδουν μια απόδειξη και όχι κάποιο εμπορικό πρόγραμμα ή ERP με δύσκολα μενού και ίσως πολύπλοκα στατιστικά και δυνατότητες που η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί ποτέ.

Γιατί όμως η τιμολογιέρα;

Η απάντηση είναι … στην απλότητα της!

Η απλότητα δεν είναι εύκολη προσέγγιση , απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για να είναι αποτελεσματική. Υπάρχουν εφαρμογές που απαιτούν μέρες εκπαίδευσης και πάλι δημιουργούν βροχή κλήσεων προς το help Desk. Για μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί χρόνια χειρόγραφα τιμολόγια ή αποδείξεις η μετάβαση της σε κάπoιο σύνθετο λογισμικό μηχανογράφησης αποτελεί άθλο!! Η απλότητα της λύσης ενός πολύπλοκου και σύνθετου μηχανογραφικού έργου
ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΕΡΑΣ!
Αναπαραγωγή Βίντεο
Αναπαραγωγή Βίντεο
Με γνώμονα την απλότητα έχει παραμετροποιηθεί και η διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα MyData. Χωρίς πολύπλοκα μενού και με απλό τρόπο.
Οι αλλαγές που έχουν γίνει στην τιμολογιέρα είναι οι έξης: Στα στοιχεία της εταιρείας εκτός από τους κωδικούς για την αναζήτηση ΑΦΜ, υπάρχουν και οι κωδικοί για τα ηλεκτρονικά βιβλία MyData. Εκεί απλά θα πρέπει να συμπληρώσουμε όνομα χρήστη και κλειδί αυθεντικοποίησης που έχουμε εκδόσει μέσω της γενικής γραμματείας.
Επιπλέον κατά τη δημιουργία νέου πελάτη απαραίτητα πεδία προς συμπλήρωση, είναι η xώρα και η λογιστική κατηγορία. Αντίστοιχα στο μενού των ειδών απαραίτητο πεδίο είναι η λογιστική κατηγορία του είδους όπου δηλώνουμε τον χαρακτηρισμό του. (Εμπόρευμα ή υπηρεσία).
Δεν υπάρχει κάποια άλλη παραμετροποίηση. Τα υπόλοιπα τα έχουμε φροντίσει εμείς… για εσάς !

Γιατί κάποιος επαγγελματίας να επιλέξει την τιμολογιέρα;

Το πιο σημαντικό στη διαδικασία ανάπτυξης μιας εφαρμογής είναι όταν ολοκληρωθεί, να είναι εύχρηστη και ευκολονόητη γι' αυτόν που θα τη χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι η υποστήριξη που παρέχεται από την εκάστοτε εταρεία που τη συντηρεί.
Πίσω από κάθε πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος για να λύνει τις τυχόν απορίες.
Σε πολλές περιπτώσεις που ο χειριστής του προγράμματος δεν καταλαβαίνει το πρόγραμμα, συνήθως φταίει η λογική πίσω από τη δημιουργία του προγράμματος! Η εταιρία που κατασκευάζει το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την απλότητα και ευχρηστότητα. Μα πάνω από όλα πρέπει να υποστηρίζει τους τελικούς χρήστες και να να λύνει τις απορίες τους.
Η υποστήριξη, είναι το 90 % ενός προγράμματος
Αναπαραγωγή Βίντεο